Reindert Westrik

Reindert laat zien hoe de hoofdband gebruikt wordt

Reindert Westrik van Strengths to Connect maakt met zijn nieuwste coachingsmethodiek gebruik van een hoofdband die hersengolven meet. Reindert: ‘Zo zie ik in een oogopslag waar de coachee zijn aha-moment beleeft en komen we sneller tot de kern. Die snelheid past perfect bij de doelgroep waar ik me op richt’ Reindert coacht graag succesvolle ondernemers om een level up te gaan. Hij is continu op zoek naar manieren om zo effectief mogelijk te coachen. Reindert houdt van gadgets en weet ze slim toe te passen. Met zijn nieuwe coachingstechniek gebruikmakend van een hoofdband die hersengolven meet, kan hij heel snel inspelen op de groeistappen van een coachee. Het doel van de hoofdband is het meetbaar maken van de coaching, zo ziet Reindert tijdens de coaching in een grafiek wat de hersenen van de coachee doen. Reindert benadrukt dat zijn coaching niet om een leuk gesprekje gaat of even je verhaal kwijt kunnen: ‘Ik geef geen advies, maar ik help de coachee naar een realisatiemoment.’ Achteraf analyseren ze samen de grafiek om dat aha-moment te vinden: die ligt op de grenslijn tussen tetra- en gammagolven. ‘Dit analyseren gaat allemaal digitaal, dus het kan ook op afstand met videobellen. Dan stuur ik de hoofdband van tevoren op.’

‘Ik geef geen advies, maar ik help de coachee naar een realisatiemoment.’

De ideale klant is voor Reindert een succesvolle ondernemer die tegen de grenzen van zijn talenten aanloopt: ‘Ik vergelijk het graag met een topsporter: zo’n sporter is al heel goed, maar gaat met zijn coach nog gerichter en specifieker trainen.’ Reindert streeft naar het bereiken van de ‘genius zone’, een theorie uit het boek The big leap van Gay Hendricks: ‘In de genius zone werk je in een flow en doe je alleen nog waar jij het beste in bent. De rest besteed je uit. Dat is vaak een spannende stap: achterlaten wat je altijd al wist en deed en iets anders gaan doen. Je gaat als het ware van het toppunt van de ene groeicurve naar het begin van een nieuwe groeicurve. Voor zo’n stap heb je vertrouwen nodig.’ Zelf is Reindert ook bezig met zo’n nieuwe stap in zijn onderneming, namelijk full focus op het overbrengen van zijn verhaal. Hij praat veel met andere ondernemers om zijn kennis van marketing te vergroten: ‘Bij Waves heb ik samengewerkt met members die marketingexpert zijn en me hielpen met het aanscherpen van mijn verhaal. Zonder andere ondernemers om me heen had ik me nooit zo snel ontwikkeld.’

‘Je kunt ervoor kiezen iets spannends niet als eng, maar als exciting te zien.’

Als Reindert met andere ondernemers in gesprek is die een bold move willen maken, benadrukt hij  dat angst en excitement hetzelfde werken in je hersenen. Je kunt ervoor kiezen iets spannends als exciting te zien in plaats van als eng. Lukt dat niet? Dan is de sprong volgens Reindert te groot of de richting klopt niet. Als je de stap wel wilt nemen, ga er dan ook helemaal voor:  ‘Het is net als vroeger met een stunt bij het skaten: als je springt, spring dan ook voluit. Anders eindig je met kapotte knieën.’

Vaardigheden

Gepubliceerd op

30 juni 2021